MITECH-JSC cung cấp máy xúc lật, máy ủi cho Công ty cổ phần Tập đoàn Thái Bình Dương 05/2019

IMG_20190508_114124 IMG_20190508_114128 IMG_20190508_114129 IMG_20190508_114131 IMG_20190508_155030 IMG_20190508_160151 IMG_20190508_161935 IMG_20190508_165624 IMG_20190508_170135 IMG_20190508_170137 IMG_20190508_182113