Khởi động từ phòng nổ QJZ

  • Khởi động từ phòng nổ QJZ
Khởi động từ phòng nổ QJZ
  • Mã sản phẩm Khởi động từ phòng nổ QJZ

Thông tin chi tiết

Mã hiệu: QJZ

Điện áp định mức (V): 380 660 1140

Hiện đánh giá (A): 30 60 80 120 200

Công suất động cơ điều khiển (KW): ≤370

Điều khiển từ xa dài cáp: ≤350m

Sản Phẩm Liên Quan