Dây chuyền cấp đông IQF kiểu đường hầm SSD

  • Dây chuyền cấp đông IQF kiểu đường hầm SSD
Dây chuyền cấp đông IQF kiểu đường hầm SSD
  • Mã sản phẩm Dây chuyền cấp đông IQF kiểu đường hầm SSD

Thông tin chi tiết

Máy cấp đông nhanh SSD là một trong những giải pháp cấp đông có phạm vi ứng dụng cao nhất hiện nay, nó phù hợp với việc cấp đông trực tiếp nhiều loại sản phẩm ( nông sản , thủy sản ) cùng lúc. Với tùy chọn thời gian làm lạnh 12-100 phút máy cấp đông nhanh SSD có thể đáp ứng được mọi nhu cầu của khách hàng.

Thông số kỹ thuật:

Thông số kỹ thuật SSD

 

Sản Phẩm Liên Quan