MI-TECH.,JSC cung cấp và lắp đặt dây chuyền chế biến nông sản cho Công ty TNHH MTV nông sản Hải Dương

MI-TECH.,JSC cung cấp và lắp đặt dây chuyền chế biến nông sản cho Công ty TNHH MTV nông sản Hải Dương.

Vào ngày 18 tháng 7 năm 2014 MI-TECH.,JSC đã ký kết và thực hiện hợp đồng cung cấp dây chuyền sản xuất hành lá sấy khô cho Công ty TNHH MTV nông sản Hải Dương với công suất sấy khô lên đến 200 kg/h.

Dưới đây là một vài hình ảnh ghi lại quá trình sản xuất của Công ty cổ phần chế biến nông sản Hải Dương sau khi chuyển giao và nghiệm thu dây chuyền

P1040570 P1040579 P1040573

Một số hình ảnh về dây chuyền

P1040584 P1040580 P1040573

Hình ảnh sản phẩm hành lá qua quá trình làm sạch, cắt nhỏ và sấy khô