MI-TECH JSC bàn giao lô hàng máy sấy nông sản kiểu thùng cho Công ty chế biến nông sản Hải Dương

Ngày 28 tháng 2 năm 2015 MI-TECH JSC bàn giao lô hàng máy sấy nông sản kiểu thùng sử dụng hơi nhiệt STJ-I cho Công ty chế biến nông sản Hải Dương

 

Máy sấy nông sản kiểu thùng sử dụng hơi nóng STJ-I

 

Hình ảnh: Máy sấy nông sản dạng thùng sử dụng hơi nhiệt.

1-130FG5410ON

Hình ảnh: Máy sấy nông sản sử dụng hơi nhiệt được đưa vào ứng dụng thực tế.